Quan say ôm gốc

Chất liệu: Men rạn, giả cổ bát tràng.

Danh mục: Từ khóa: