Tấm ngồi thành giếng

Chất liệu: Men rạn, giả cổ bát tràng

Danh mục: