Hiện tại Hải Vân Sơn có 2 cửa hàng chính

948 Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Tp.HCM

384 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh