Rồng cuộn cầm châu

Chất liệu: Bột đá xay, sơn giả đồng.

Danh mục: